В Національному інституті стратегічних досліджень (далі - Інститут) відкрито докторантуру (з 01.11.04) та аспірантуру (з 01.11.03) за спеціальностями:

 

Галузь науки "Економічні науки"

 • 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки;
 • 08.00.02  - світове господарство і міжнародні економічні відносини;
 • 08.00.03- економіка та управління національним господарством;

 

Галузь науки "Філософські науки"

 • 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії (філософські науки);

 

Галузь науки "Національна безпека"

 • 21.01.01 - основи національної безпеки держави (політичні науки);
 • 21.03.01 - гуманітарна і політична безпека держави (філософські науки);
 • 21.04.01 - економічна безпека держави (економічні науки);
 • 21.05.01 - інформаційна безпека держави (технічні науки);

 

Галузь науки "Політичні науки"

 • 23.00.02 - політичні інститути та процеси (політичні науки);

 

Галузь науки "Державне управління"

 • 25.00.01 - теорія та історія державного управління;
 • 25.00.02 - механізми державного управління.

 

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 423, з врахуванням постанови ВАК України від 12 березня 1998 р.