Рекомендації бажаючим прикріпитися до Інституту здобувачем наукового ступеня кандидата наук

Здобувачами наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою (далі здобувачі), можуть бути особи з вищою освітою та кваліфікацією спеціаліста або магістра. Особи, котрі пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, правом прикріплення не користуються. Особи, які повністю використали термін прикріплення як здобувачі, правом повторного прикріплення не користуються.

 

Документи, необхідні для прикріплення з метою написання дисертації:

 • заява на ім’я директора;
 • особова картка з обліку кадрів для державних службовців, для інших - особовий листок;
 • копія диплома про повну вищу освіту, засвідчена в установленому порядку;
 • копія трудової книжки, засвідчена в установленому порядку;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів за встановленим зразком;
 • письмовий висновок передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди із здобувачем;
 • висновок відповідного відділу про прикріплення і призначення наукового керівника;
 • фотокартка;
 • папка на зав'язках.

 

Документи, необхідні для прикріплення з метою складання кандидатських іспитів:

 • заява на ім’я директора;
 • витяг з рішення вченої ради установи, де виконується дисертаційна робота.

 

Здобувачі протягом місяця після прикріплення подають у відділ на затвердження погоджений з науковим керівником індивідуальний план роботи. Затверджений план зберігається у відділі підготовки наукових кадрів (в особовій справі здобувача).

 

Здобувачі працюють над дисертаціями за індивідуальним планом, щорічно звітують на засіданні відділу і атестуються науковим керівником. Витяг з протоколу засідання відділу про атестацію щорічно необхідно подавати у відділ підготовки наукових кадрів (к. 33, т.234-00-41) для прийняття рішення про подальше прикріплення.