Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Дніпропетровську  створено у квітні 1992 р.

 

Мета діяльності Філіалу - проведення  науково-аналітичних та прогнозних досліджень з питань воєнно-політичних, воєнних і воєнно-технічних стратегій розвитку України та її окремих регіонів, а також з питань енергетичної політики, енергетичної стратегії та енергетичної безпеки.

 

Основні завдання філіалу:

1. Проведення науково-дослідних робіт з наступних напрямів:

1.1. Науково–аналітичне обґрунтування пропозицій щодо формування і забезпечення державної оборонно–промислової політики; визначення шляхів трансформації ОПК України в умовах впливу наслідків світової фінансово-економічної кризи та ресурсних обмежень щодо оборонної сфери:

- системний аналіз проблем воєнної безпеки;

-  розробка військово-технічної стратегії;

- розробка формування та розвитку обороно-промислового комплексу;

- аналіз безпеки і обороноздатності держави в контексті реформування ОПК;

- міжнародно-правове забезпечення військової і військово-технічної політики;

- обґрунтування стратегій реформування і технічного оснащення Збройних Сил України;

- аналіз напрямів стабілізації і розвитку оборонно-промислового комплексу держави;

- аналіз потенціалу оборонно-промислового комплексу України;

- конкурентоздатність воєнної продукції в умовах сучасного безпекового середовища;

- аналіз оборонної складової системи європейської безпеки в контексті можливостей налагодження співпраці з ОПК;

- державна оборонно-промислова політика в умовах позаблоковості: пріоритетні напрями та інструменти впровадження;

- розробка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань реформування ОПК України та їх вплив на доктринальні документи в оборонній сфері.

1.2. Проведення системного аналізу проблем енергетичної політики і енергетичної безпеки, розробка стратегічних напрямів розвитку енергетичної сфери, розробка заходів і пропозицій з таких питань:

- аналіз глобальних енергетичних процесів і світових тенденцій в енергетичній сфері та їх наслідків для України;

- розробка пропозицій щодо напрямів міжнародного співробітництва в енергетичній сфері;

- аналіз актуальних проблем розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу;

- аналіз завдань державної політики у сфері енергопостачання і енергоспоживання;

- формування пропозицій щодо корегування нормативно-законодавчої бази розвитку енергетичної сфери;

- аналіз можливих загроз енергетичній безпеці країни та формування пропозицій щодо підвищення рівня її енергетичної безпеки.

2. Участь у підготовці Експертної доповіді у межах підготовки проектів щорічних послань Президента України до Верховної Ради України;
3. Розробка і надання  Президентові України, Раді національної безпеки і оборони України, органам законодавчої і виконавчої влади наукових рекомендацій для прийняття конкретних рішень з питань військової і військово-технічної політики країни.
4. Експертна оцінка державних актів і комерційних контрактів в області ракетно-космічної і військової техніки на відповідність міжнародному праву.
5. Формування банків даних, що стосуються оборонно-промислового і військово-технічного потенціалу країни.

Директор Філіалу  - ШЕВЦОВ Анатолій Іванович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.