Кожному аспіранту та здобувачу наукового ступеня кандидата наук призначається науковий керівник, докторанту - науковий консультант. На вчених радах Інституту обговорюються та затверджуються теми докторських і кандидатських дисертацій. Планується й організовується навчальний процес. Налагоджується систематичне консультування докторантів, аспірантів та здобувачів з питань підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань.

 

Аспірантам, які успішно виконують індивідуальний план, надається додаткова оплачувана щорічна відпустка за місцем роботи тривалістю 30 календарних днів для складання кандидатських іспитів і виконання роботи над дисертацією та, за їх бажанням, - один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50% середньої заробітної плати.

 

 

1. Орієнтовний план контролю і звітування докторанта

 

 

2. Орієнтовний план контролю і звітування аспіранта денної форми навчання

 

 

3. Орієнтовний план контролю і звітування аспіранта заочної форми навчання

 

 

4. Програма науково-методологічних семінарів для аспірантів та докторантів