"Стратегія енергетичної безпеки ЄС, як відповідь на сучасні гібридні загрози: висновки для України". Аналітична запискаАнотація

 

Серед основних загроз безпеці на сучасному етапі ЄС виділяє: тероризм, гібридні загрози, економічну нестабільність, зміни клімату та ненадійність енергетичних постачань. В травні 2014 року Парламентська Рада ЄС приймає нову «Європейську стратегію енергетичної безпеки» (European Energy Security Strategy [1]), основними завданнями якої визначено сприяння забезпеченню стійкості до можливих загроз енергетичній безпеці ЄС та реалізації заходів запобігання їх негативного впливу на країни ЄС.

 

Для України, як країни-сусіда ЄС, та країни для якої інтеграція в політичні та економічні структури ЄС визначені як пріоритетний напрям зовнішньої і внутрішньої політики [2], завдання та механізми забезпечення енергетичної безпеки, визначені в даній Стратегії ЄС, є вкрай важливими та актуальними. Аналітична записка розкриває основні положення Європейської стратегії енергетичної безпеки та, відповідно, визначає основні завдання для України, пов’язаних з реалізацією цілей прийнятої Стратегії ЄС.[1] European Energy Security Strategy // Brussels, 28.5.2014, COM(2014) 330 final. Режим доступу: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/european-energy-security-strategy.pdf

[2] Стратегія національної безпеки України [Електронний ресурс] // Затверджено Указом Президента України від 26 травня 2015 року №287/2015. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 


завантажити


читайте також:


“Пріоритетні напрями законодавчого та організаційного забезпечення паспортизації об’єктів критичної інфраструктури”. Аналітична записка
«Іноземний досвід залучення громадянського суспільства до загальнодержавних систем протидії тероризму.» Аналітична записка
«Аналіз існуючих програм субсидування в енергетиці та пріоритети впорядкування». Аналітична записка
«Шляхи забезпечення стійкості держави у контексті імплементації цілей сталого розвитку для України». Аналітична записка
«Загрози у сфері енергетичної безпеки та їхній вплив на стан національної безпеки: моніторинг реалізації стратегії національної безпеки України». Аналітична записка